Haku

Tietoa

Kierrätysmateriaalikirjaston avulla edistetään uusien teollisiin symbiooseihin perustuvien alueellisten kierrätysmateriaalien käyttöä. Merkittävä este niiden käyttöönotolle on tiedon puuttuminen tuotesuunnitteluvaiheessa sekä tiedon ja osaamisen yhdistelyn puute yritysten, materiaaliosaajien ja muiden tuotekehitysprosessiin osallistuvien välillä.

Tuotesuunnittelu on keskeinen osa kiertotaloutta, koska se mahdollistaa materiaalien ja tuotteiden uusiokäytön. Kirjaston materiaalien valinta painottuu päijäthämäläisten yritysten tarpeiden mukaan. Kirjaston uutuusarvo pohjautuu siihen, että sillä pyritään ensisijaisesti edistämään alueen teollisia symbiooseja. Toteutuksessa huomioidaan erityisesti teollisten symbioosien pullonkauloina olevia asioita, joita ovat esimerkiksi puutteelliset laatu-, saatavuus-, ja määrätiedot.

Yhteystiedot

Osoite:

Lahden ammattikorkeakoulu

Mukkulankatu 19

15210 Lahti

Yhteystiedot:

TKI-asiantuntija Kimmo Heponiemi, kimmo.heponiemi@lamk.fi, 044 708 1859

Ole yhteydessä